Lintubongausta Pirkanmaalla Sastamalassa
-lintutorneja, kurkien seuraamista ja upeita maisemia

Natura-lintujärvien lajikirjo ja Sastamalan lintutornit – lyömätön matkailukohde lintubongarille

Kommeen Kurjen lähialueen kolme lintujärveä, Keskistenjärvi, Tapiolanjärvi ja Hanhijärvi, ovat jo vuosikymmeniä olleet lintuharrastajien suosiossa. Järvikolmikko muodostaakin kansallisesti arvokkaan lintualueen (FINIBA). Vuonna 2016 julkaistusta Pirkanmaan linnusto -kirjasta käy ilmi, että järvien näyttävimpien siivekkäiden eli kurkien ja laulujoutsenten kannat ovat kasvaneet vuosikymmenten saatossa.

Järvet kuuluvat valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan ja Natura 2000 -suojelualueverkostoon. Natura-alueen pinta-ala kolmella järvellä on yhteensä 151 hehtaaria.

Hanhijärvi sijaitsee aivan Kommeen Kurjen vieressä, ja on saanut rannalleen yksityisen puumajoitusleirimme. Järven luusua sijaitsee sen etelärannalla, josta saa alkuunsa 7 kilometriä pitkä Pikkujoki. Siinä on viime vuosina pesinyt muutamia euroopanmajavapesueita.

Lintujärvien uljaimmat ilmestykset ovat kurjet ja laulujoutsenet, joita tapaa päivittäin keväästä syksyyn sekä järvillä että Kommeen Kurjen vieressä sijaitsevilla pelloilla. Viimeisimmän laskennan mukaan järvillä pesii 5 kurkiparia ja 5 laulujoutsenparia. Alueella lentelee usein myös mm. ruskosuohaukka.

Kaikille kolmelle lintujärvelle on vedenpinnan laskun vuoksi syntynyt saraluhtaa ja ne ovat kasvaneet osittain umpeen, mikä tekee niistä erinomaisen elinympäristön vesilinnuille ja kahlaajille.

Linnustoltaan näistä kolmesta lintujärvestä Keskistenjärvi on monipuolisin. Sen koillisrannalla on 1990-luvulla rakennettu 15 metriä korkea Keskistenjärven lintutorni, jolle on opaste Punkalaitumentieltä Ratastien risteyksessä.

Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys (PiLY) kuvailee kotisivuillaan Keskistenjärveä luhtaiseksi ja liki umpeenkasvaneeksi. Vaikka vesilinnusto on kärsinyt järvien umpeenkasvusta, on Keskistenjärvellä huomattavaa arvoa pesimälinnustolle. Joutsenten ja kurkien ohella järvellä voi nähdä useita lajeja sorsalintuja ja jonkun verran kahlaajia.

Soistuneet lintujärvet ovat myös mahtava marja-aitta, ja keväisin Hanhijärvellä on mahdollisuus poimia karpaloita.

Lintukirjan lueskelua Kommeen Kurjen Tentsile-leirissä Hanhijärven rannalla. Kuva: Laura Vanzo, Visit Tampere
Lintukirjan lueskelua Kommeen Kurjen privaatissa Tentsile-majoitusleirissä Hanhijärven rannalla. Kuva: Laura Vanzo, Visit Tampere

Lintutornit Sastamalassa – Keskistenjärven lintutornille 2,6 km Kommeelta Kurjelta

Sastamalassa on myös useita näkö- ja lintutorneja. Natura-alueilla sijaitsevat Ekojärven lintutorni (Kolkuntie) sekä jo aiemmin mainittu Keskistenjärven lintutorni (Ratastie).

Keskistenjärven lintutornille on Kommeelta Kurjelta jalkapatikassa n. 2,6 km, kun kuljetaan Jokelankulmantietä metsätielle sekä Monakon rata-alueen poikki ja siitä edelleen Ratastietä pitkin metsäpolulle. Auton puolestaan voi jättää Monakon parkkipaikalle.

Uljain Sastamalan torneista on kuitenkin 15-metrinen Pirulanvuoren näkötorni Sastamalan pohjoisosissa Suodenniemellä (Laviantie 600, Sastamala). Vuonna 2012 valmistuneella tornilla on eräs erikoispiirre: sieltä avautuva järvimaisema joutsenineen on ikuistettu Suomen yhden euron kolikon taustapuolelle.

Kuorsumaanjärven lintutorni (Kakkurilammintie) sijaitsee Sastamalan pohjoisosissa, ja täydentää kunnan Natura-lintujärvien tornikierroksen.

Sastamalan lounaiskolkassa, pääosin Huittisten ja Kokemäen kaupungin puolella sijaitsee Puurijärven ja Isosuon kansallispuisto. Se koostuu kansainvälisestikin arvokkaana lintujärvenä tunnetusta Puurijärvestä ja viidestä kermikeidassuosta: Aron-, Iso-, Kiettareen-, Korkea- ja Ronkansuosta. Vuonna 1993 perustetun kansallispuiston runsaimmat pesimälajit ovat nokikanan lisäksi naurulokki, ruokokerttunen, pajusirkku, niittykirvinen, keltavästäräkki, kiuru ja pensastasku. Puiston uljaimpia lentäjiä ovat puolestaan merikotka ja sääksi. Kärjenkallion 18 metriä korkea lintutorni on Pohjoismaiden suurimpia ja sieltä on näkyvyys koko Puurijärvelle. Lintutornille pääsee helpoiten Työtilän pysäköintialueelta (Yttiläntie 981, Kokemäki). Alueen kartan voi ladata TÄSTÄ.

Kurjet keväisellä pellolla Hanhijärven vieressä.
Kurjet keväisellä pellolla Hanhijärven vieressä. Kuva: Jani Hanhijärvi
Laulujoutsenen poikasia Hanhijärven laskeutusaltaalla. Kuva: Jani Hanhijärvi
Laulujoutsenen poikasia Hanhijärven laskeutusaltaalla. Kuva: Jani Hanhijärvi
Matti-Hannula-kuvaamassa-kurkia-Hanhijärvellä-Kommee-Kurki-Tentsile-puumajoitus-Kuvaaja-Anja-Hanhijärvi
Matti Hannula kuvaamassa lintuja Hanhijärvellä. Kuva: Anja Hanhijärvi
Kurki-tepastelee-Hanhijärvellä-Kommee-Kurki-Tentsile-puumajoitus-Kuvaaja-Matti-Hannula
Kurki tepastelee Hanhijärvellä. Kuva: Matti Hannula
Kurjet lennollaan. Kuva: Matti Hannula
Kurjet lennollaan. Kuva: Matti Hannula
Kuovi-katselee-pesäpaikkaa-Hanhijärvellä-Kommee-Kurki-Tentsile-puumajoitus-Kuvaaja-Matti-Hannula
Kuovi katselee pesäpaikkaa Hanhijärvellä. Kuva: Matti Hannula

Hanhijärvi-Keskistenjärvi-Tapiolanjärvi -kolmikon suojelun perusteina olevat lajit

 • jouhisorsa Anas acuta
 • lapasorsa Anas clypeata
 • metsähanhi Anser fabalis
 • tukkasotka Aythya fuligula
 • pyy Bonasa bonasia
 • ruskosuohaukka Circus aeruginosus
 • laulujoutsen Cygnus cygnus
 • palokärki Dryocopus martius
 • nuolihaukka Falco subbuteo
 • kurki Grus grus
 • pikkulepinkäinen Lanius collurio
 • pikkulokki Larus minutus
 • naurulokki Larus ridibundus
 • uivelo Mergus albellus
 • keltavästäräkki Motacilla flava
 • sääksi Pandion haliaetus
 • mehiläishaukka Pernis apivorus
 • suokukko Philomachus pugnax
 • harmaapäätikka Picus canus
 • mustakurkku-uikku Podiceps auritus
 • härkälintu Podiceps grisegena
 • luhtahuitti Porzana porzana
 • kalatiira Sterna hirundo
 • liro Tringa glareola

Lähde: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Suojelualueet/Natura_2000_alueet/HanhijarviKeskinenTapiolanjarvi(6126)

Lintuharrastajien havaintoja linnustosta Hanhijärven rantamilta Tentsile-leiristä 5/2018 lähtien:

 • kaulushaikara
 • käki
 • taivaanvuohi
 • pikkukuovi
 • korppi
 • lehtopöllö
 • kuovi
 • töyhtöhyyppä
 • punakylkirastas
 • sepelkyyhky
 • talitintti
 • peippo
 • käpytikka
 • närhi
 • sinitiainen
 • kirjosieppo
 • lehtokurppa
 • pajulintu
 • tiltaltti
 • kanahaukka

Havainnot perustuvat Kommeen Kurjen Tentsile-majoituksen vieraskirjaan kirjattuihin tietoihin.

Call Now Button